In het museum!

Tijdens de eerste coronagolf die ons land overspoelde lag ik met covid-19 op bed. Het museum in Hilversum bereidde op dat moment een tentoonstelling voor met foto’s rondom de pandemie. Ik hoorde er via de fotograaf William Rutten van en wilde graag mijn inbreng in deze tentoonstelling.